Publikacje

 
"Czy wartość początkowa może być ujemna" - artykuł na temat wyceny środków trwałych w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa w postaci wkładu niepieniężnego, Rzeczpospolita, Dobra Firma, wrzesień 2004

"Nie zawsze według cen rynkowych" - artykuł na temat wyceny składników majątku przejętego przedsiębiorstwa, Rzeczpospolita, Dobra Firma, sierpień 2004

"Jak ustalić wartość firmy" - artykuł na temat zakupu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, Rzeczpospolita, Dobra Firma, sierpień 2004

"Albo miłosierdzie, albo brak amortyzacji" - artykuł na wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki, Rzeczpospolita, Dobra Firma, sierpień 2004

"How to value a non-stand alone business" - Business Valuation Review (The Quaterly Journal of the Business Valuation Committee of the American Society of Appraisers), marzec 2004
 
backnext
wstęp
dlaczego Cann
nasze usługi
kierownictwo
referencje
publikacje
kariera
kontakt