Biznes Plany

 


Oferujemy nasze usługi doradcze przy przygotowywaniu biznes planów oraz studiów wykonalności. Biznes plany oraz studia wykonalności stanowią często konieczny etap w procesie pozyskiwania funduszy na dalszy rozwój, nabycie innego podmiotu, rozpoczęcie nowej działalności oraz przeprowadzenie programu restrukturyzacji. Wiarygodny biznes plan znacznie zwiększa szansę zdobycia środków finansowych oraz jest ważnym elementem procesu poszukiwania inwestorów.

 
nasze doświadczenie
 
wstęp
dlaczego Cann
nasze usługi
doradztwo przy przejęciach
doradztwo przy sprzedaży
wycena przedsiębiorstw
due diligence
pozyskiwanie środków finansowych
biznes plany
modelowanie i prognozy finansowe
ogólne doradztwo finansowe
kierownictwo
referencje
publikacje
kariera
kontakt