Due Diligence  


Due diligence to niezbędny etap w transakcji przejęcia przedsiębiorstwa. Polega on na gruntownej analizie funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Proces due diligence ma na celu ustalenie silnych i słabych stron badanego przedsiębiorstwa oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń dla nabywcy. Prawidłowo przeprowadzony proces due diligence jest koniecznym czynnikiem warunkującym sukces przy transakcji przejęcia.

Proces due diligence powinien umożliwić:
- zidentyfikowanie ryzyka prowadzenia działalności w danym kraju oraz zaznajomienie    się z uwarunkowaniami biznesowymi, prawnymi i podatkowymi,
- ocenę ryzyka przeprowadzenia transakcji, będącego funkcją ryzyka sektora rynku    oraz specyficznego ryzyka przedsiębiorstwa.

Poprzez właściwie przeprowadzony proces due diligence, wspieramy w wypracowaniu strategii negocjacyjnej i zidentyfikowaniu czynników wpływających na wartość spółki.
Oferowane przez nas usługi due diligence dotyczą aspektów finansowych. Jednocześnie, poprzez współpracę z wiodącymi kancelariami prawniczymi oraz firmami doradztwa podatkowego, jesteśmy gotowi zaproponować zarządzanie kompleksowym badaniem due diligence, obejmującym finansowe, prawne oraz podatkowe analizy spółki-celu.

 
nasze doświadczenie
 
wstęp
dlaczego Cann
nasze usługi
doradztwo przy przejęciach
doradztwo przy sprzedaży
wycena przedsiębiorstw
due diligence
pozyskiwanie środków finansowych
biznes plany
modelowanie i prognozy finansowe
ogólne doradztwo finansowe
kierownictwo
referencje
publikacje
kariera
kontakt