Zastrzeżenia Prawne

 


W konsekwencji, ustawy i przepisy winny być interpretowane wyłącznie w konkretnych okolicznościach oraz w powiązaniu ze stanem prawnym właściwym dla rozpatrywanego zagadnienia. Cann nie zapewnia kompletności, poprawności i aktualności w odniesieniu do informacji zawartych w niniejszej Witrynie i nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych lub dorozumianych. Cann nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do niniejszej Witryny, jakichkolwiek informacji znajdujących się w Witrynie, programów komputerowych lub innych treści znajdujących się w Witrynie. Cann nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę a odnoszące się do niniejszej Witryny. Ponadto, w najszerszym prawnym rozumieniu, Cann nie udziela jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi, dorozumianych gwarancji sprzedaży i przydatności dla jakichkolwiek celów.

Użytkownicy niniejszej Witryny ponoszą wyłączne ryzyko z tytułu jej używania oraz z tytułu wykorzystywania informacji zawartych w niniejszej Witrynie. Użytkownicy niniejszej Witryny ponoszą pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody lub straty, faktyczne lub domniemane, wynikające z faktu używania niniejszej Witryny oraz informacji w niej zawartych.

 
powrótdalej
wstęp
dlaczego Cann
nasze usługi
kierownictwo
referencje
publikacje
kariera
kontakt