Zastrzeżenia Prawne

 


Właścicielem i operatorem niniejszej witryny internetowej ("Witryna”) jest Cann Financial Advisory Sp. z o.o. (dalej „Cann”). Niniejsza Witryna ma na celu dostarczenie użytkownikom ogólnych informacji na tematy, które mogą być w kręgu ich zainteresowań.

Informacje zawarte w niniejszej Witrynie nie stanowią w żadnym wypadku świadczenia usług doradztwa prawnego, inwestycyjnego, gospodarczego lub rachunkowego ani jakichkolwiek innych usług. Przed podjęciem decyzji w odniesieniu do danego zagadnienia należy skontaktować się z Cann lub innym profesjonalnym doradcą posiadającym wiedzę na temat tego zagadnienia w celu uzyskania porady w rozpatrywanym zakresie. Do czasu otrzymania potwierdzenia w formie umowy przyjęcia zlecenia wykonania usługi prosimy nie wysyłać do Cann żadnych poufnych informacji.

Mimo, iż dołożono należytej staranności w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości lub błędów. Cann nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości lub błędy w zawartości Witryny, ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Witrynie. Witryna może ponadto zawierać odnośniki do określonych ustaw i przepisów, które mogą podlegać zmianie lub nowelizacji.

 
powrótdalej
wstęp
dlaczego Cann
nasze usługi
zespół
referencje
publikacje
kariera
kontakt