Wycena Przedsiębiorstw

 


Jesteśmy specjalistami w przeprowadzaniu wycen całych podmiotów gospodarczych, zorganizowanych części przedsiębiorstw, pakietów większościowych i mniejszościowych, projektów inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Oferujemy również wykonanie przeglądu wycen przygotowanych przez innych ekspertów.

Nasze wyceny są opracowywane zgodnie z Generalnymi Standardami Profesjonalnego Przeprowadzania Wycen rekomendowanymi przez Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Wycen. Przeprowadzane wyceny obejmują procedury właściwe dla celu wyceny, przedmiotu wyceny oraz sytuacji wycenianego podmiotu.

Przeprowadzenie wyceny jest niezbędne w następujących sytuacjach:

- nabycie lub sprzedaż przedsiębiorstwa - planowanie podatkowe
-
fuzja przedsiębiorstw
- wycena wartości niematerialnych i prawnych
- podział przedsiębiorstwa - postępowanie arbitrażowe
- emisja nowych akcji lub udziałów - ocena opcji strategicznych
-
przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych
- estymacja efektów synergii w transakcjach   fuzji i przejęć
 
nasze doświadczenie
 
wstęp
dlaczego Cann
nasze usługi
doradztwo przy przejęciach
doradztwo przy sprzedaży
wycena przedsiębiorstw
due diligence
pozyskiwanie środków finansowych
biznes plany
modelowanie i prognozy finansowe
ogólne doradztwo finansowe
kierownictwo
referencje
publikacje
kariera
kontakt